Home Prezentare Proiect Rezultate anticipate
Rezultate anticipate PDF Imprimare Email

Proiectul vizează dezvoltarea resurselor umane şi creştere gradului de calificare a forţei de muncă, prin :

1. Campanii de informare şi mediatizare privind programele de formare profesionala :

- 100 persoane care vor beneficia de informare cu privire la programele de formare profesională în procesul de selecţie.

2. Dezvoltarea programelor de formare profesională continuă prin autorizarea în cadrul proiectului a 4 programe de calificare: designer pagini WEB -solicitant, designer pagini WEB – partener, zidar, şi fierar betonist.

3. Furnizarea celor şase programe de formare profesională pentru calificarea a 216 de angajaţi , astfel:

- 216 participanţi la 6 programe de calificare, din care: - 60 de femei participante

- 194 participanţi care vor fi certificaţi

4. Diseminarea rezultatelor şi concluziile proiectului:

- organizarea a 2 conferinţe de presă

5. Informare şi publicitate:

- organizarea a 4 Workshop-uri, ce au ca tema: „Beneficiile şi importanţa cursurilor de calificare!”

- realizarea de afise şi bannere, vizibile, de promovare a proiectului

- 4 comunicate de presă

- publicarea unui articol privind selecţia persoanelor şi organizarea unui work-shop cu tema “Egalitatea de şanse în sectoarele economice: IT, construcţii şi turism”

- includerea pe materialele-suport pentru activităţile de cursuri a elementelor obligatorii de identitate vizuală, privind finanţarea din fonduri europene;

- organizarea unei conferinţe cu tema ˝Proceduri de reciclare a deşeurilor din IT, construcţii şi turism” - participarea la măsurile de informare şi comunicare ale AM POS DRU .

6. Managementul proiectului:

- utilizarea unor proceduri pentru managementul proiectului, comunicării, riscurilor, calităţii definite, planul de acţiune şi sarcinilor fiecaăui partener stabilite

- maxim 10 necorelări/reclamaţii/erori

- monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor proiectului: trimestrial - proiect implementat cu succes

7. Achiziţii publice:

- maxim 2 necorelări/reclamaţii/erori

 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!