Home Prezentare Proiect
Prezentare proiect PDF Imprimare Email

Număr contract POSDRU: POSDRU/108/2.3/G/81188

Titlul proiectului: „Calificarea o sansa pe piata muncii!"

Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Tipul proiectului: Regional

Clasificarea domeniilor: Rural şi Urban

Locaţia Proiectului: România, Regiunea de dezvoltare Centru, judeţele: Mureş şi Braşov

Obiective orizontale ale POSDRU:

  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Inovaţie şi TIC

Data demarării proiectului: 01 iulie 2011

Durata: 16 luni


Solicitant: S.C. “S.I.C.E.P.” S.R.L. - Centrul de Instruire „Mureş - Transilvania”, Târgu Mureş

Partener: S.C. “BRAHMS INTERNAŢIONAL” S.R.L. – Braşov

 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!