Home Achizitii Achizitie 11.08.2011
ANUNT 11.08.2011 WEB PDF Imprimare Email

ANUNT 11.08.2011 S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia directă de: - SERVICII DE DEZVOLTARE PAGINI WEB Cod CPV 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice. Specificaţia tehnică a achiziţiei: - site-ul va respecta regulile specifice de identitate vizuală; - site-ul se va realiza ca un subdomeniu al domeniului virtual al firmei; - site-ul trebuie să fie de maximă generalitate şi flexibilitate; - site-ul trebuie să ofere funcţii de administrare şi reconfigurare de către utilizator. Prin reconfigurare se înţelege modificarea funcţiilor şi a imaginii acestuia folosind funcţii programate ale site-ului; - site-ul trebuie să administreze o bază de date şi o funcţie de evidenţă a vizitatorilor. Statisticile obţinute vor urmări gruparea acestora pe domenii de interes, în particular domeniile proiectului: IT, construcţii şi turism. De asemenea statisticile vor urmări şi aspecte ale interesului vizitatorilor pentru educaţie şi pentru formarea profesională prin diferite cursuri; - site-ul va oferi posibilitatea înscrierii on-line a candidaţilor la cursurile de calificare şi a gestionării unui chestionar de selecţie a candidaţilor; - până la finalizarea proiectului orice modificare solicitată de beneficiar trebuie implementată la nivelul site-ului; - concepţia şi proiectarea site-ului trebuie să asigure sustenabilitate proiectului prin reconfigurarea funcţiilor acestuia; - designer-ul site-ului trebuie să ofere variante de soluţii beneficiarului şi să realizeze varianta agreată de acesta; - ofertanţii trebuie să demonstreze prin orice mijloace experienţa în domeniu. Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia Servicii de „DEZVOLTARE PAGINI WEB”” se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 pâna la data de 17.08.2011 ora 10,00 Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – expert coordonator zonă Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 18.08.2011 orele 16,00.

 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!