Home Achizitii Achizitie 17.08.2011
ANUNT 17.08.2011 PDF Imprimare Email
ANUNT 17.08.2011 S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia de: - Materiale consumabile – Papetărie/rechizite Cod CPV: 30192700-8 Procedura de achiziţie utilizată este: prospectare a pieţei – studiu al pieţei. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice. Specificaţia tehnică a achiziţiei:  Materiale consumabile – Papetărie/rechizite, conform conţinutului şi cantităţilor din specificaţia tehnică anexată Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia „Materiale consumabile – papetărie/rechizite,” inclusiv specificaţiile tehnice necesare achiziţiei se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Târgu Mureş, Str. Bucinului, nr. 16, ap.1, pâna la data de 25.08.2011 ora 10,00 Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – expert coordonator zonă. Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 26.08.2011 orele 16,00.
 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!