Home Achizitii Achizitie 11.08.2011
ANUNT 11.08.2011 AUDIT PDF Imprimare Email

ANUNT 11.08.2011

S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia directă de:

 

-          SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Cod CPV 79212100 –servicii auditare financiară şi rambursare finală

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice.

 

Specificaţia tehnică a achiziţiei:

 

Auditorul financiar, autorizat în condiţiile legii verifică, faptul că toate cheltuielile declarate în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect şi eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

Raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor şi transmis odată cu cererea de rambursare intermediară sau finală, va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor.

Auditorul financiar trebuie să fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România şi să nu fi fost sancţionat pentru abateri disciplinare în ultimii 3 ani.

La prezentare ofertei auditorul trebuie să prezinte:

-          actele doveditoare privind calitatea de auditor financiar

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR

La contractare auditorul trebuie să prezinte:

- certificat de atestare fiscală

 

Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia Servicii de AUDIT FINANCIAR se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tîrgu Mureş, Str. Bucinului, nr. 16, ap.1, pâna la data de 17.08.2011 ora 10,00

 

Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – expert coordonator zonă.

 

Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 18.08.2011 orele 16,00.

 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!