Home Achizitii Achizitie 11.08.2011
ANUNT 11.08.2011-3 PDF Imprimare Email
ANUNT 11.08.2011 S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia directă de: - Servicii EXPERT CONTABIL/CONTABIL AUTORIZAT Cod CPV 79211000 – 6 servicii contabilitate Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice. Specificaţia tehnică a achiziţiei: Expertul contabil/Contabil autorizat verifică înregistrările contabile ale proiectului care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. Semnătura şi ştampila expertului contabil/contabil autorizat, certifică completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor conţinute în cererile de rambursare precum şi înregistrarea în sistemul contabil a tuturor operaţiilor declarate în cererile de rambursare. Se prevăd 5 rambursări intermediare şi o rambursare finală. Expertul contabil/Contabil autorizat trebuie să fie membru activ a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. La prezentare ofertei Expertul contabil/Contabil autorizat trebuie să prezinte: - actele doveditoare privind calitatea de Expert contabil/Contabil autorizat actele doveditoare privind faptul că este membru activ a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia Servicii EXPERT CONTABIL/CONTABIL AUTORIZAT se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tîrgu Mureş, Str. Bucinului, nr. 16, ap.1, pâna la data de 17.08.2011 ora 10,00 Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – expert coordonator zonă. Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 18.08.2011 orele 16,00.
 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!