Home Achizitii Achizitie 08.05.2012
ANUNT 08.05.2012 PDF Imprimare Email

ANUNT 08.05.2012

S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia directă de:

-          Servicii de INCHIRIERE SALA, ECHIPAMENTE pentru formare profesionala, pentru instruire practica aferenta cursului de calificare DESIGNER PAGINI WEB, in cadrul proiectului “Calificarea – o sansa pe piata muncii!”

70310000 – 7 servicii de inchiriere sau de vanzare imobile

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice.

Specificaţia tehnică a achiziţiei:

 

Nr.

crt.

Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării

Cantitate

1

Disponibilitatea serviciilor de inchiriere este de 6 luni incepand cu data 22.05.2012. Programul de desfasurare se stabileste de comun acord intre SC SICEP SRL si ofertant.

-            Pentru derularea programului de formare calificare în ocupaţia

Designer pagini web asigurarea de către ofertant,

timp de 6 luni, echipamente tehnologice și obiecte de inventar

specifice meserieipentru efectuarea instruirii practice

aferente cursului de calificare

-            Echipamentele tehnologice și obiectele de inventar specifice

meseriei pentru efectuarea instruirii practice aferente cursului

de calificare se pun la dispoziţie de către ofertant în funcţie de

solicitarea lectorilor

-            Instruirea practică se desfăşoară în cadrul proiectului

„Calificarea - o șansă pe piața muncii” finanţat nerambursabil

prin POSDRU 2007 – 2013, AP 2 – Corelarea învățării pe tot

parcursulvieții cu piața muncii, DMI 2.3 – Acces și participare

la formareprofesională continuă (FPC), contract

POSDRU/108/2.3/G/81188.

-            Modul de desfășurare a instruirii practice este supravegheat de

către un formator al organizatorului și o persoană

nominalizată decătre furnizor.

 

1 sala/Sali cu capacitate de instruire 20 persoane, pe o perioada de 6 luni cate 6 ore/zi

Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tîrgu Mureş, Str. Bucinului, nr. 16, ap.1, pâna la data de 11.05.2012 ora 10,00

Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – expert coordonator zonă.

Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 16.05.2012 orele 16,00.

 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!