Home Achizitii Achizitie 03.01.2013
ANUNT 03.01.2013 PDF Imprimare Email
ANUNT 03.01.2013 S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” procedează la achiziţia de: - Servicii de diseminare şi promovare proiect Cod Cpv 79952000 – 2 servicii pentru evenimente Cod Cpv 55120000 – 7 servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificaţiei tehnice. Specificaţia tehnică a achiziţiei: 1. Organizarea unui workshop de diseminare şi promovare a proiectului si a unei conferinte, cu realizarea de: - Servicii de coffee-break pentru 20-30 persoane / eveniment - Hrană pentru participanți, pentru 20-30 persoane / eveniment - Închiriere spațiu (sală de conferință cu dotările specifice) pentru 20 – 30 participanți / eveniment - Cazare participanţi pentru fiecare eveniment Serviciile se vor livra în luna ianuarie 2013. Informaţii detaliate, respectiv „Documentaţia pentru ofertanţi privind achiziţia Servicii de diseminare şi promovare proiect, se pot obţine în urma unei solicitări adresate S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tîrgu Mureş, Str. Bucinului, nr. 16, ap.1, pâna la data de 08.01.2013 ora 10,00 Pentru orice informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi la telefon 0365-804888, fax 0365-804889 pers. de contact: GHIDIU BÎTA IOANA MARIA – director proiect solicitant. Operatorii economici interesaţi vor trimite ofertele de preţ, la S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L., Tg. Mureş, str.Bucinului, nr. 16, ap.1 până cel târziu la data de 10.01.2013 orele 16,00. ANUNT 04.01.2013 RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI Catre: Cu privire la achizitia “Servicii de diseminare şi promovare proiect” organizata de S.C. „S.I.C.E.P.” S.R.L. în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”, publicata pe site-ul proiectului http://proiect-calificare.sicep.ro/, aducem urmatoarele clarificari in urma solicitarii nr. 2a/4.01.2013: Intrebare 1: In cadrul documentatiei de atribuire pct. 4.6. Informații referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, ati specificat urmatoarele: “- Workshopul conferinta, sunt planificate să se realizeze, în spațiile asigurate prin achiziție, fiind astfel: - în Tîrgu Mureş în luna ianuarie 2013, la o dată stabilită de comun acord între furnizor și achizitor, vizând diseminarea si promovarea proiectului, a programului şi a modului de finanţare, cu serviciile şi produsele aferente descrise în specificaţia tehnică.” Va rugam sa ne comunicati daca “Serviciile de diseminare şi promovare proiect” ce se vor achizitiona, se pot desfasura si in comunele limitrofe ale orasului Tirgu Mures. Raspuns I1: “Servicii de diseminare şi promovare proiect” achizitionate de catre SC SICEP SRL în cadrul proiectului “Calificarea – o şansă pe piaţa muncii!”, ID 81188, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”, se pot desfasura si in comunele limitrofe orasului Tirgu Mures, precum: Livezeni, Corunca, Cristesti etc.
 
                                              Noutati pe Facebook!                                             Vlastarul de azi, copacul de maine. Salvati mediul!